Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne
 • Prezentowany wykaz zawiera komentarze własne, które mogą być pomocne podczas korzystania z udostępnionych bezpłatnie narzędzi. Komentarze nie są wykładnią prawa obowiązującą terenie RP, zatem ich zastosowanie w praktyce jest związane z odpowiedzialnością własną pozostającą w zakresie kompetencji użytkownika.
 • W odniesieniu do wybranych elementów, komentarze są również dostępne bezpośrednio w aplikacji faktura online (dla wszystlich miejsc z widoczną ikoną . . ).

Faktura Sprzedawca / Nabywca

nrnazwaSprzedawcaNabywca
Wymagane -UstawaWymagane -FVAT onlineWymagane -UstawaWymagane -FVAT online
1Faktura, fraza "Sprzedawca"

N

T

4

4

2Faktura, fraza "Nabywca"

4

4

N

T

3Faktura, fraza/pojęcie "Wystawca"

N

4

4

4

4Faktura, fraza/pojęcie "Odbiorca"

4

4

N

4

5Faktura, Nazwa Sprzedawcy/Nazwa Nabywcy (nazwa)

T

T

T

T

6Faktura, Nazwa Sprzedawcy/Nazwa Nabywcy (nazwa c.d.)

N

N

N

N

7Faktura, Ulica

T

T

T

T

8Faktura, Kod pocztowy

T

T

T

T

9Faktura, Miejscowość

T

T

T

T

10Faktura, NIP

!

T

T

3

T

11Faktura, Konto

!

N

T

4

4

12Faktura, Adres email

N

T

N

4

13Faktura, Telefon (tel)

N

N

N

4

  Legenda:
 • TTak,
 • NNie,
 • 3Zależnie,
 • 4Nie występuje

Faktura Nagłówek

nrnazwaWymagane -UstawaWymagane -FVAT online
1Faktura, Nazwa dokumentu

!

N

T

2Faktura, Numer dokumentu

!

T

T

3Faktura, ORYGINAŁ/KOPIA

N

N

4Faktura, Data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi (Data dostawy)

2014

T

T

5Faktura, Data wystawienia

2014

T

T

6Faktura, Miejsce wystawienia

N

T

7Faktura, Forma płatności

N

T

8Faktura, Termin płatności

!

N

T

  Legenda:
 • TTak,
 • NNie,
 • 3Zależnie,
 • 4Nie występuje

Faktura Nagłówek Korekta (dodatkowo)

nrnazwaWymagane -UstawaWymagane -FVAT online
1Faktura KOREKTA, Numer dokumentu korygowanego

T

T

2Faktura KOREKTA, Data dostawy z dokumentu korygowanego

T

T

3Faktura KOREKTA, Data wystawienia z dokumentu korygowanego

T

T

4Faktura KOREKTA, Przyczyna korekty (Podstawa korekty)

T

T

  Legenda:
 • TTak,
 • NNie,
 • 3Zależnie,
 • 4Nie występuje

Faktura Pozycje Korekta (dodatkowo)

nrnazwaWymagane -UstawaWymagane -FVAT online
1Faktura KOREKTA, sekcja - Faktura VAT zawiera (przed korektą)

N

T

2Faktura KOREKTA, sekcja - Faktura VAT winna zawierać (po korekcie)

N

T

3Faktura KOREKTA, Lp - pozycji dokumentu korygowanego (poz. z FV)

N

N

  Legenda:
 • TTak,
 • NNie,
 • 3Zależnie,
 • 4Nie występuje