Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, zapłacono [604]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-22 22:48:20

 • Definicja odnosi się do wartości które zostały zapłacone przed wystawieniem faktury. Zapłaty w momencie przekazania towaru lub realizacji usługi.
 • W ramach definicji możemy wyróżnić następujące występujące w praktyce przykłady:
  • Przedpłata – płatność z góry – to część ceny towaru wpłacana w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie. Płatność następuje przed wysłaniem przesyłki do osoby zamawiającej.
  • Zaliczka – to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności.
  • Płatność kartą
  • Płatność gotówką – można wystawiać faktury gotówkowe i przyjmować płatności gotówką do kwoty 15000 euro
 • Wcześniejsze zapłaty podlegają obowiązkowi podatkowemu. Szczególne znaczenie na przełomie miesięcy. np.: Zaliczka 500 zł w 2014-01-01 a faktura wystawiona w dniu 2014-02-02. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zaliczki, a nie w dniu wystawienia faktury. Podatek VAT należy rozliczyć w terminie do 25 stycznia 2014 roku.
 • Zarówno w aplikacji faktura online jak i na wydruku uwzględniono pojęcie zapłaty, które prezentowane jest w układzie:
  • do zapłaty
  • zapłacono
  • pozostało do zapłaty
 • przykład: paragon na kwotę 500,00 zł (gotówka) został wystawiony w dniu 2014-01-15, w dniu 2014-02-01 nabywca zażądał wystawienia faktury. Faktura została wystawiona z następującym zapisem (wybrane elementy faktury):
  • data dostawy: 2014-01-15
  • data wystawienia: 2014-02-01
  • forma płatności: gotówka
  • do zapłaty: 500,00 zł
  • zapłacono: 500,00 zł
  • pozostało do zapłaty: 0,00 zł
  • uwagi: numer paragonu