Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, data dostawy, data wystawienia dokumentu korygowanego [302]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 04:38:32

 • Art.106k ustawy o podatku od towarów i usług definiuje wymóg wskazania danych w fakturze vat korekta odnoszących się do korygowanej faktury.
 • elementami wymaganymi są m.in.
  • data wystawienia korygowanego dokumentu
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi z dokumentu korygowanego→ zwana dalej w aplikacji faktura online datą dostawy
 • Data wystawienia korygowanego dokumentu oraz data dostawy korygowanego dokumentu winny być identyczna jak na korygowanej fakturze lub korekcie w przypadku korekty do korekty.
 • Odwołanie do elementów z faktury korygowanej stanowi referencję merytoryczną tworzącą związek pomiędzy dokumentem korygowanym (pierwotnie wystawiona faktura) a fakturą korektą.
 • Zarówno w przypadku korekty faktury jak i korekty do korekty data dostawy korygowanego dokumentu oraz data wystawienia korygowanego dokumentu winny zostać przepisana z ostatniego dokumentu występujących w ciągu następujących po sobie zdarzeń.
 • Korekta do faktury lub korekta do korekty posiadają zawsze charakter drzewa. Przykład zależności dat:

  numer dokumentunumer dokumentu korygowanegodata dostawydata wystawieniadata dostawy korygowanego dokumentudata wystawienia korygowanego dokumentu
  FV100 2014-01-022014-01-01
  |->FK1FV1002014-01-202014-01-202014-01-022014-01-01
  |->FK2FK12014-01-282014-01-282014-01-202014-01-20
  |->FK5FK22014-02-052014-02-052014-01-282014-01-28