Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, miejsce wystawienia [206]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-12-08, Data aktualizacji: 2014-01-15 02:19:00

  • Miejsce wystawienia jest to miejsce świadczenia np.:
    • przy dostawie towarów jest to miejsce w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy
    • przy świadczeniu usług na rzecz podatnika co do zasady jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej
  • Nie ma obowiązku podawania na fakturze miejsca wystawienia faktury.
  • W aplikacji faktura online pole miejsce wystawienia jest wymagane. Jeżeli pole ma być puste to należy wpisać znak spacji.