Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, przyczyna korekty (podstawa korekty) [304]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 04:54:35

 • Art.106j ustawy o podatku od towarów i usług definiuje przyczynę korekty jako element wymagany faktury korekty.
 • Zwrot towaru/usługi – towar, usługa nie zostały przyjęte lub częściowo zwrócone. Korekcie podlega ilość sprzedanego towaru. Ceny i stawki VAT nie uległy zmianie.
 • Korekta ceny – skorygowana została (w zależności od sposobu kalkulacji) cena netto lub cena brutto ale nie została skorygowana stawka VAT. W wyniku korekty ceny, zmianie ulegają wartość netto, wartość VAT, wartość brutto oraz wartość całego korygowanego dokumentu.
 • Korekta stawki VAT - skorygowana została stawka VAT. W wyniku korekty stawki VAT zmianie uległy (w zależności od sposobu kalkulacji) ceny netto lub brutto, wartość netto, wartość VAT, wartość brutto oraz wartość całego dokumentu.
 • Korekta mylnie wystawionej FVAT – faktura VAT została mylnie wystawiona i zostanie w całości skorygowana.
 • Towar niedostarczony – towar nie został dostarczony do nabywcy korekcie podlega ilość sprzedanego towaru.
 • Korekta niefiskalna – korekta nie zmienia wartości korygowanego dokumentu. Zmianie ulegają elementy niefiskalne np.: PKWiU, j.m., seria lub kod kreskowy jeżeli stanowił dopełnienie nazwy towaru. Podstawa nie jest przeznaczona do zmiany nazwy towaru w przypadku błędnego wydania z magazynu. W przypadku błędnego wydania towaru z magazynu, zmiana nazwy towaru, usługi nie podlega korekcie. Czynność taką należy wykonać poprzez zwrot towaru i powtórną sprzedaż. Choć czynność można zrealizować w 2 pozycjach na jednym dokumencie, to dla przejrzystości zalecamy wykonanie 2 oddzielnych dokumentów. Pierwszy dokument: Korekta sprzedaży na zwrot towaru. Drugi dokument: powtórne wystawienie obciążenia.
 • aplikacja faktura online nie realizuje funkcjonalności związanej z notą korygującą wystawianą przez nabywcę.