Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, wartość netto, wartość VAT, wartosć brutto [413]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-10, Data aktualizacji: 2014-01-10 16:31:49

 • Wartość pozycji (wiersza) stanowią podsumowanie w zakresie jednostkowej ceny sprzedaży netto i brutto w odniesieniu do ilości sprzedanego towaru.
 • Wartości prezentowane w ramach wiersza odnoszą się odpowiednio do:
  • wartość netto sprzedanych towarów, usług
  • wartość VAT sprzedanych towarów, usług
  • wartość brutto sprzedanych towarów, usług
 • W aplikacji faktura online oraz na wydruku prezentowane są wszystkie wyżej wymienione wartości, posiadają charakter wyliczeniowy i nie mogą być dowolnie edytowane przez użytkownika.
 • Każdorazowa zmiana ilości, ceny netto lub brutto przed rabatem, sposobu kalkulacji, stawki VAT powoduje automatyczne przeliczenie całego wiersza i dokumentu. Więcej w instrukcji.