Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, fraza odbiorca [104]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-20 23:54:34

 • Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje w Art. 106e wymogu stosowania pojęcia/frazy „Obiorca” na fakturze VAT.
 • Pojęcie odbiorcy stosowane jest w przypadku kiedy nabywca posiada strukturę umiejscowioną organizacyjnie w wielu lokalizacjach terenowych w ramach jednego podmiotu/podatnika.
 • W praktyce zazwyczaj pojęcie odbiorcy jest tożsame z miejscem dostawy do lokalizacji innej niż adres nabywcy. Przykład:
  • Nabywca:
   Przedsiębiorstwo Feniks
   ul. Kwiatowa 2
   61-881 Poznań
   NIP:554-031-61-15
  • Odbiorca:
   Przedsiębiorstwo Feniks
   Oddział w Krakowie
   ul. Podwale 6
   31-118 Kraków
 • W aplikacji faktura online oraz na wydrukach pojęcie nie jest stosowane.