Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, PKWiU [405]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:27:11

 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – pierwsza polska klasyfikacja produktów czyli wyrobów i usług, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym
 • Z dniem 1 grudnia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego zapisami (§5 ust. 7), w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, na fakturze VAT wskazuje się również:
  • symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol, lub
  • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, lub
  • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie.
 • Podatnik dokumentując fakturą wykonanie czynności zwolnionych z VAT ma obowiązek podawać na fakturze albo symbol PKWiU, albo inne z wyżej wskazanych danych. Należy więc stwierdzić że podatnicy dokonujący sprzedaży opodatkowanej dowolną stawką podatku VAT (23%, 8%, 5% czy 0%) nie mają obowiązku na fakturze dokumentującej sprzedaż zamieszczania symbolów klasyfikacji towarów czy usług takich jak PKWiU. Brak numeru klasyfikacyjnego na fakturze nie wpłynie na zastosowanie danej stawki podatku VAT.
 • Nie jest błędem, aby przy stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, podawać symbol PKWiU danego towaru lub usługi bądź podstawę prawną zastosowania tej stawki.
 • Rozporzadzenie-Ministra Finansow z dnia 04.04.2011 r w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z późn. zm. zawiera wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT