Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, fraza nabywca [103]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 03:27:21

  • Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje w Art. 106e wymogu stosowania pojęcia/frazy „Nabywca” na fakturze VAT.
  • W związku faktem że fraza „Nabywca” w sposób transparentny jednoznacznie definiuję stronę umowy kupna/sprzedaży, jest powszechnie stosowana i rozumiana to faktura online zawiera omawianą frazę zarówno na poziomie aplikacji jak i wydruku dokumentu.