Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, ORYGINAŁ/KOPIA na wydruku [203]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-21, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:20:54

  • Od 2011 r. nie ma konieczności wystawiania egzemplarzy faktur oznaczonych jako „kopia” i „oryginał jest to dobrowolne. Koniecznością jest sporządzenie faktury w dwóch egzemplarzach po jednym dla sprzedawcy i nabywcy.
  • Po zaznaczeniu opcji „Druk. ORYG/KOPIA” informacja zostanie pokazana na fakturze. Domyślnie znacznik opcji jest odznaczony, zatem informacja nie będzie publikowana.
  • Fakturę generujemy i zapisujemy na dysku lokalnym tylko 1 raz. Następnie przesyłamy pocztą email zapisany plik do nabywcy oraz biura rachunkowego lub działu FK.
  • Dobrą praktyką wraz z przesłaniem jest wystosowanie w treści emaila prośby o potwierdzenie otrzymania dokumentu.
  • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.
  • W przypadku zaznaczenia opcji „Druk. ORYG/KOPIA” dokument przyjmuje umowną formę dokumentu, który zostanie wydrukowany przez użytkownika 2 razy. Na 2 wydrukowanych, jednobrzmiących egzemplarzach użytkownik dokonuje przekreślenia odpowiedniej frazy, odpowiednio ORYGINAŁ lub KOPIA. Wysyłając ORYGINAŁ i KOPIĘ tradycyjną pocztą do nabywcy w celu potwierdzenia i zwrotnego odesłania kopii.