Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura korygująca, numer dokumentu korygowanego [301]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 05:11:09

 • Art.106k ustawy o podatku od towarów i usług definiuje wymóg wskazania danych w fakturze vat korekta odnoszących się do korygowanej faktury.
 • Elementem wymaganym jest m.in. numer korygowanego dokumentu.
 • Numer korygowanego dokumentu winien być odwzorowany w sposób pełny z uwzględnieniem nazwy dokumentu korygowanego i jego pełnego numeru (numer, rozszerzenie dokumentu).
 • Odwołanie do elementów z faktury korygowanej stanowi referencję merytoryczną tworzącą związek pomiędzy dokumentem korygowanym (pierwotnie wystawiona faktura) a fakturą korektą.
 • Korekta faktury vat jak sama nazwa wskazuje musi odnosić się do dokumentu w naszym przypadku faktury. Zatem można powiedzieć że korekta nie może istnieć samodzielnie bez wcześniej wystawionej faktury


  NUMER KORYGOWANEGO DOKUMENTU (referencje)
 • Korekta do faktury, najczęściej występujące zdarzenie. Numerem korygowanego dokumentu jest pełen numer faktury korygowanej
 • korekta do korekty, naturalny ciąg następujących po sobie zdarzeń. W przypadku kilku zdarzeń dotyczących korekty tej samej pozycji faktury, zawsze korekcie podlega ostatni dokument który wystąpił w ciągu następujących po sobie zdarzeń. Przykład:
  • Faktura VAT 125/01/2014, występuje konieczność skorygowania pozycji 3 o nazwie towaru „xyz”
  • Faktura VAT Korekta 11/01/2014 do Faktura VAT 125/01/2014, korekcie podlega pozycja 3 z Faktury VAT 125/01/2014 (nazwa pozycji korygowanej „xyz”)
  • Jeżeli wystąpi konieczność kolejnego skorygowania pozycji o nazwie „xyz”, to następuje korekta do korekty. Faktura VAT Korekta 12/01/2014 do Faktura VAT Korekta 11/01/2014 (korekcie podlega cały czas pozycja 3 o nazwie „xyz” z Faktury VAT 125/01/2014)
  • Korekta do faktury lub korekty do korekty posiadają zawsze charakter drzewa
   • F1
    • |->poz1
     • |->FK1
      • |->FK2
       • |->FK4
    • |->poz2
    • |->poz3
     • |->FK1
      • |->FK3
    • |->poz4
     • |->FK1
  • Do faktury F1 powstały w sumie 4 korekty, do 3 pozycji
   • faktura korygująca FK1 do faktury F1 skorygowała pozycję (1,3,4) z faktury F1
   • faktura korygująca FK2 do faktury FK1 skorygowała pozycję (1) z faktury FK1,F1
   • faktura korygująca FK3 do faktury FK1 skorygowała pozycję (3) z faktury FK1,F1
   • faktura korygująca FK4 do faktury FK2 skorygowała pozycję (1) z faktury FK2,FK1,F1
 • korekta zbiorcza, jedna korekta do wielu faktur i wielu korekt. Ze względu na wielowymiarową budowę występuje stosunkowo sporadycznie. Istota polega na wykonaniu jednego dokumentu korygującego odwołującego się jednocześnie do wielu faktur i wielu pozycji tych faktur.