Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, nazwa sprzedawcy/nabywcy (nazwa) [105]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 03:55:23

  • Ustawa o podatku od towarów i usług w Art. 106e definiuje wymóg określenia na fakturze pełnej nazwy sprzedawcy oraz nabywcy towarów lub usług.
  • Dla osób fizycznych będących nabywcą będzie to imię i nazwisko.