Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, ulica, kod pocztowy, miejscowość [107]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 04:12:09

  • Ustawa o podatku od towarów i usług w Art. 106e definiuje wymóg określenia na fakturze adresu sprzedawcy oraz nabywcy towarów lub usług.
  • W praktyce przyjmuje się korygowanie błędów formalnych na podstawie noty korygującej wystawianej przez nabywcę.
  • Faktura online umożliwia wystawianie faktur korygujących które co do zasady dotyczą treści wyrażonych liczbowo i zarezerwowane są tylko dla sprzedawcy.
  • Faktura online nie posiada funkcjonalności umożliwiającej wystawianie przez nabywcę not korygujących błędy formalne.