Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, tabelka z kwotami VAT [601]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-15, Data aktualizacji: 2014-01-16 00:06:14

  • W aplikacji faktura online i na wydruku tabelka z sumą wartości netto, brutto i vat z podziałem na stawki VAT jest publikowana zgodnie z wymogiem Art.106e ustawy o podatku od towarów i usług
  • W aplikacji faktura online tabelka ulega automatycznemu podliczeniu w momencie zmiany wartości sprzedaży. Więcej w instrukcji.