Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, fraza/pojęcie wystawca [102]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 03:16:38

 • Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje w Art. 106e wymogu stosowania pojęcia/frazy „Wystawca” na fakturze VAT.
 • Pojęcie wystawcy stosowane jest w przypadku gdy inny podmiot/podatnik dokonuje wystawienia faktury na postawie upoważnienia w imieniu i na rachunek sprzedawcy.
 • W praktyce pojęcie stosowane np.: w przypadku umowy na prowadzenie składu konsygnacyjnego.
 • W praktyce pojęcie stosowane na fakturach VAT np.: w przypadku wielu lokalizacji terenowych tego samego podmiotu/podatnika. Przykład:
  • Sprzedawca:
   Przedsiębiorstwo Feniks
   ul. Kwiatowa 2
   61-881 Poznań
   NIP:554-031-61-15
  • Wystawca:
   Przedsiębiorstwo Feniks
   Oddział w Krakowie
   ul. Podwale 6
   31-118 Kraków
 • W aplikacji faktura online oraz na wydrukach pojęcie nie jest stosowane.