Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, ceny [406]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-10, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:40:30

 • Art.106e ustawy o podatku od towarów definiuje ceny w następującym brzmieniu „cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);”.
 • Zarówno w aplikacji faktura online jak i na wydruku prezentowane są wszystkie ceny netto i brutto. Takie podejście powoduje transparentność publikowanych treści, które są jednoznacznie zrozumiałe dla wszystkich stron (sprzedawca, nabywca, organ kontrolujący) zarówno na poziomie FK (finansowo księgowym) jak i handlowym.
 • Pojęcie cena, zawsze jest ceną jednostkową

  cena przed rabatem netto

  • w obrocie towarowym, co do zasady powstaje poprzez naliczenie marży, narzutu od ceny zakupu netto
  • stanowi podstawę dla wyliczenia ceny przed rabatem brutto (w zależności od stawki VAT)
  • stanowi podstawę dla wyliczenia ceny sprzedaży netto (w zależności od rabatu)

  cena przed rabatem brutto

  • jeżeli wybrano sposób kalkulacji od brutto, to cena stanowi podstawę dla wyliczenia ceny przed rabatem netto (w zależności od stawki VAT)
  • stanowi podstawę dla wyliczenia ceny sprzedaży brutto (w zależności od rabatu)

  cena sprzedaży netto

  • jednostkowa cena sprzedaży netto po rabatach dla odbiorcy
  • jeżeli nie udzielono rabatu, to cena sprzedaży netto jest równa cenie sprzedaży netto przed rabatem

  cena sprzedaży brutto

  • jednostkowa cena sprzedaży brutto po rabatach dla odbiorcy
  • jeżeli nie udzielono rabatu, to cena sprzedaży brutto jest równa cenie sprzedaży brutto przed rabatem
  • nazywana też ceną do zapłaty, ceną nabywczą itd.

 • W aplikacji faktura online wymagane jest uzupełnienie tylko jednej ceny przed rabatem: netto lub brutto w zależności od sposobu kalkulacji. Wszystkie pozostałe ceny posiadają charakter wyliczeniowy i są obliczane automatycznie. Więcej w instrukcji.