Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, uwagi do dokumentu [608]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-16, Data aktualizacji: 2014-01-16 00:36:14

  • Publikacja dowolnej treści pozostającej w związku z dokumentem.
  • Przykładem treści dodatkowej w formie uwag do dokumentu może być np.: informacja powołująca się na numer paragonu fiskalnego, informacja o kosztach gospodarowania odpadami, informacja o promocji itd.
  • w aplikacji faktura online na uwagi do dokumentu zostało przewidzianych 200 znaków.