Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, konto bankowe [111]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-11 04:57:55

 • Numer konta bankowego IBAN składa się z kilku odrębnych części. Polski IBAN zaczyna się od kodu kraju (PL), po którym następują cyfry. Wysyłając pieniądze do polskiego odbiorcy nie trzeba podawać „PL" na początku, ale musi to zrobić kontrahent zagraniczny.
 • Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr, jego struktura jest następująca:
  • 2 pierwsze cyfry to suma kontrolna. Jest to zabezpieczenie pozwalające odbiorcy (np. bankowi, do którego wysyłamy pieniądze) sprawdzić poprawność danych.
  • 8 kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku
  • 16 kolejnych cyfr to numer rachunku klienta w banku
 • Jeśli popełnimy błąd w numerze konta bankowego odbiorcy przelewu, pieniądze trafią na niewłaściwe konto. Dzieje się tak, ponieważ banki realizując przelew biorą pod uwagę tylko podany numer rachunku, nie porównują go z nazwiskiem, nazwą odbiorcy przelewu.
 • Nienależne świadczenie powstaje w przypadku przelewu wartości pieniężnych na rzecz osoby lub podmiotu w stosunku do której świadczenie to nie było należne.
 • Błędne podanie konta na fakturze może skutkować błędną realizacją przelewu wykonanego przez nabywcę na podstawie danych zawartych w dokumencie. Stronami w postępowaniu cywilno prawnym w takim przypadku będą zatem nabywca i podmiot lub osoba która otrzymała nienależne świadczenie.
 • Podanie niewłaściwego konta sprzedawcy skutkuje brakiem zapłaty na rzecz sprzedawcy oraz skomplikowaną procedurą w głównej mierze opartą na dobrej woli zarówno:
  • nabywcy który dokonał przelewu na błędnie wskazane konto i może ale nie musi podjąć czynności (np.:wezwanie do zapłaty) zmierzające do zwrotu nienależnego świadczenia
  • jak i osoby lub podmiotu który otrzymał nienależne świadczenie od nabywcy faktury
 • W związku z możliwością wpisania dowolnych numerów kont w tym również kont zagranicznych, faktura online nie waliduje poprawności wpisanego konta. Odpowiedzialność za poprawnie podane konto pozostaje w zakresie kompetencji sprzedawcy i winno być każdorazowo weryfikowane.