Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, ilość [403]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:12:43

  • Zgodnie z wymogiem Art.106e ustawy o podatku od towarów i usług faktura musi zawierać ilość sprzedanych towarów lub usług.
  • Ilość towaru, usługi jest ściśle powiązana z nazwą, jednostką miary oraz ceną. Zależności w formie przykładów zostały opisane w „jm”.
  • Jeżeli dostarczona ilość towaru nie jest zgodna lub nie odpowiada rzeczywistej identyfikacji towaru z pkt. widzenia ilości, ceny, nazwy i jednostki miary, to niezgodność może być podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej przez nabywcę.
  • W aplikacji faktura online dla pola ilość przewidziana została precyzja obliczenia do 2 miejsc po przecinku. Podejście takie umożliwia sprzedaż towarów w których jednostką sprzedaży nie jest ilość całkowita np.: kabel teleinformatyczny UTP 2256 w ilości 2,25m.
  • W aplikacji faktura online ilość jest wartością wymaganą i musi być większa od zera.