Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura korygująca, Lp pozycji dokumentu korygowanego [503]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 06:48:39

  • Ustawodawca nie przewiduje konieczności wskazania numeru/ liczby porządkowej z dokumentu korygowanego, którego dotyczy korekta.
  • Aplikacja faktura online w celu jednoznacznej przejrzystości i dobrej praktyki umożliwia wskazanie pozycji dokumentu korygowanego.
  • Jeżeli pozycja dokumentu korygowanego w dodatkowym polu „poz. z FV” nie zostanie wpisana, to na wydruku będzie widoczny numer pozycji z korekty.
  • Dodatkowe informacje zawiera instrukcja.