Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, nazwa dokumentu [201]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:03:55

 • Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje w Art. 106e wymogu stosowania nazwy dokumentu „Faktura VAT” na fakturze VAT.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług w Art. 106j odnosi się jedynie do dokumentów korygujących, definiując wymóg stosowania w tym przypadku wyrazów „FAKTURA KOREKTA” lub „KOREKTA”.
 • Wskazanie w nagłówku dokumentu typu dokumentu np.: „FAKTURA VAT” nie jest błędem. Jest informacją która w sposób jasny i czytelny uzupełnia treść dokumentu wyznaczając jego charakter i nie pozostawia wątpliwości w zakresie związku z elementami powiązanymi np.: Akty prawne.
 • W odniesieniu również do tego wątku pojawia się wiele interpretacji, które w naszym przekonaniu nie mają zastosowania np.:
  • Uznanie faktury vat pro-forma za fakturę jeżeli występuje fraza „faktura vat pro-forma” z jednoczesną prezentacją w podsumowaniu tabelki ze stawkami VAT. tutaj opis i odpowiedz organu na interpelacje społeczne
  • Uznanie dokumentu za dokument nie będący fakturą w przypadku popełnienia błędu formalnego np.: błędu w adresie, identyfikatorze NIP itd. W naszym przekonaniu nie taka była intencja ustawodawcy a w związku z tym w zakresie błędów formalnych nadal będą wykorzystane instrumenty korekty faktury vat i noty korygującej. Wystawiony dokument jest fakturą zatem strony cały czas posiadają możliwość uwzględnienia powstałych dokumentów w swoich rejestrach VAT.
 • Poprzez wskazanie typu dokumentu „FAKTURA VAT” dokument nie może być utożsamiany z innymi formami funkcjonującymi w obiegu dokumentów np.: faktura vat pro-forma, zamówienie, wycena, korekta itd.
 • W przypadku faktury online nazwa typu dokumentu jest zawsze podana, podejście takie nie pozwala interpretować powstałego dokumentu w sposób odmienny.