Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura korygująca, przed korektą, po korekcie, Faktura VAT zawiera, Faktura VAT winna zawierać [501]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-27, Data aktualizacji: 2014-01-27 06:27:21

  • Ustawodawca nie przewiduje konieczności podziału dokumentu korygującego na sekcje wskazujące wartości pozycji przed i po korekcie.
  • Aplikacja faktura online w celu jednoznacznej przejrzystości i dobrej praktyki wskazuje następujące sekcje:
    • przed korektą - na wydruku Faktura VAT nr ... zawiera
    • po korekcie - na wydruku Faktura VAT nr ... winna zawierać
  • Dodatkowe informacje zawiera instrukcja.