Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, termin płatności [208]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:54:49

 • Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty jeżeli termin płatności został w niej określony.
 • Podstawą do ustalenia terminu płatności jest data wystawienia.
 • Zwyczajowo w ustalaniu terminu płatności jeżeli dzień płatności przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), to dzień wolny dolicza się do terminu płatności.
 • W aplikacji faktura online termin płatności jest wymagalny z domyślną wartością 0 dni. Dostępny kalendarz umożliwia wskazanie terminu płatności z uwzględnieniem dni tygodnia.
 • Jeżeli umowa handlowa kupna/sprzedaży została zdefiniowana bez ustalenia terminu płatności to termin płatności może zostać ustalony jednostronnie przez sprzedawcę. Najczęściej przyjmuje się okres 14 dni
 • W przypadku ustalania dłuższych terminów płatności na szczególną uwagę od 2014 roku zasługuje fakt powstania obowiązku podatkowego, który może być wcześniejszy od ustalonego terminu płatności. Przykład dla dostaw towarowych na dokumentach WZ lub usług dla identycznych założeń:
  • rok 2013
   • data sprzedaży: 2013-01-31
   • data wystawienia: 2013-02-07
   • termin płatności: 2013-03-24 (45 dni)
   • obowiązek podatkowy (data rozliczenia VAT) przy rozliczeniach miesięcznych powstaje w dniu: 2013-03-25
  • rok 2014
   • data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi: 2013-01-31
   • data wystawienia: 2013-02-07
   • termin płatności: 2013-03-24 (45 dni)
   • obowiązek podatkowy (data rozliczenia VAT) przy rozliczeniach miesięcznych powstaje w dniu: 2013-02-25
 • Zatem w przypadku z roku 2014 dla identycznych do roku 2013 założeń otrzymujemy stan biznesowo niekorzystny. Różnica pomiędzy datą rozliczenia VAT a terminem płatności wynosi minus 28 dni. Płatnik płaci VAT wcześniej niż otrzymuje zapłatę kredytując w ten sposób fiskusa miesięcznym terminem.