Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, nazwa sprzedawcy/nabywcy (nazwa c.d.) [106]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 04:00:18

  • W aplikacji i na wydruku faktury online w polu „nazwa c.d.” zapisany jest ciąg dalszy danych sprzedawcy lub nabywcy.
  • Pole stanowi jedynie rozszerzenie stosowane w przypadku konieczności zamieszczenia większej ilości niezbędnych danych lub wizualnego podziału danych na 2 wiersze.