Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, do zapłaty, do zapłaty słownie [602]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-16, Data aktualizacji: 2014-01-16 00:10:47

  • Art.106e ustawy o podatku od towarów definiuje jedynie obowiązek zamieszczenia kwoty należności ogółem.
  • W powszechnym zastosowaniu znajduje się kwota należności ogółem zwana w skrócie: do zapłaty, oraz wartość do zapłaty wyrażona słownie.
  • W aplikacji faktura online wartość do zapłaty ulega automatycznemu podliczeniu. Na wydruku dodatkowo automatycznie publikowana jest wartość do zapłaty wyrażona słownie.