Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, numer dokumentu [202]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-21, Data aktualizacji: 2014-01-27 07:17:52

 • Numer kolejny wystawionej faktury np symbol jednostki, miesiąc, rok (MP/05/2013).
 • Musi to być kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.
 • Ewidencja numeracji dokumentów składa się z numeru i rozszerzenia numeru.
 • W przypadku dopuszczonej numeracji w okresach miesięcznych kolejny okres rozpoczyna się od numeru 1 i kończy się ostatnim numerem zamykającym okres.
 • Datą wiodącą wg której powstaje numeracja jest data wystawienia dokumentu.
 • W ramach zapewnienia chronologii numeracja winna układać się w sposób narastający w odniesieniu do rejestru i daty wystawienia dokumentu.
 • Rozszerzenie numeru winno zawierać:
  • rok w postaci pełnej (np.:/2014) lub skróconej (np.:/14)
  • miesiąc w przypadku numeracji miesięcznej (np.:/05/2014)
  • oznaczenie rejestru dokumentów w przypadku jeżeli w ramach sprzedaży stosujemy więcej niż 1 rejestr
   • sprzedaż towarów w rejestrze o numeracji rocznej np.: 222/ST/2014
   • sprzedaż usług w rejestrze o numeracji miesięcznej np.: 88/SU/05/2014
 • W praktyce dopuszcza się prowadzenie kilu rejestrów dokumentów. Do każdego z nich mogą być stosowane odmienne zasady.
 • W przypadku struktury wielu lokalizacji terenowych dobrą praktyką jest przyjęcie zasady definiującej w rozszerzeniu lokalizacji w której powstał dokument, przykład:
  • dla numeracji rocznej: 222/ST/KA/2014 - gdzie KA oznacza Katowice, 332/ST/GD/2014 - gdzie GD oznacza Gdańsk
  • dla numeracji miesięcznej: 88/ST/KA/05/2014, 135/ST/GD/05/2014
 • Istotą numeracji jet unikalność dla numeru i jego rozszerzenia w ramach właściwego rejestru w skali całej firmy.
 • Nie dopuszcza się braku chronologii w numeracji dokumentów która może być domniemaniem manipulacji.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.

  KOREKTY

 • W zakresie korekt obowiązują zasady takie jak numeru dokumentu faktury oraz dodatkowo prezentowane poniżej.
 • Numeracja korekt w zakresie przejrzystości przyjmuje zazwyczaj odrębną sekwencję numeracji, rozpoczynającą się od numeru 1 w ramach właściwego rejestru.
 • Zmianie ulega numer z pozostawieniem rozszerzenia właściwego rejestru. Przykład:
  • faktura vat -> numeracja roczna 222/ST/2014
  • korekta faktury vat 1/ST/2014
  • faktura vat -> numeracja miesięczna 222/ST/04/2014
  • korekta faktury vat 1/ST/05/2014 (do faktury z okresu zaprzeszłego)
 • Częstą praktyką w ramach rozszerzenia numeru jest dodatkowy prefix wskazujący na korektę np.:
  • korekta faktury vat 1/ST/05/2014/K
 • W przypadku faktury online nie ma konieczności stosowania dodatkowych prefiksów definiujących korektę. Utworzony plik *.pdf zawiera w nazwie pliku informację mówiącą o tym czy dokument jest fakturą (dokument oryginalny) czy korektą.
 • Również dla korekt nie dopuszcza się braku chronologii w numeracji dokumentów która może być domniemaniem manipulacji.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji.