Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, jednostka miary [404]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:23:31

 • Art.106e ustawy o podatku od towarów definiuje miarę w następującym brzmieniu „miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług”.
 • Powyższy zapis wprowadza różnego rodzaju interpretacje merytoryczne i praktyczne zastosowanie. Istnieją interpretacje mówiące że miara wymagana jest tylko dla sprzedaży towarów, a dla usług nie powinna być stosowana. Istnieją interpretacje mówiące że miara wymagana jest zarówno dla towarów jak i usług.
 • Błędnie zdefiniowana jednostka miary jest często źródłem wielu nieporozumień które mogą być przyczyną błędnej identyfikacji towaru zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy. W obu przypadkach, dla każdej ze stron następuje wzrost zagrożeń i utratę wartości biznesowych związanych z:
  • błędnym wydaniem towaru z magazynu sprzedawcy (rzeczywiście wydany towar nie jest zgodny z towarem wskazanym w fakturze)
  • błędnym przyjęciem towaru do magazynu nabywcy (rzeczywiście przyjęty towar nie jest towarem wskazanym na fakturze)
  • propagowaniem błędów na kolejnych etapach łańcucha dystrybucji
 • Jednostka miary towaru, usługi jest ściśle powiązana z ilością, nazwą towaru, oraz ceną.
 • Istotą poprawnej definicji jest sens logiczny połączonych razem wartości zapisanych w polach ilość, nazwa towaru lub usługi, jednostka miary, cena. Zatem podanie jednostki miary w przypadku sprzedaży usług nie jest błędem.
 • Listing poprawnego zapisu podczas sprzedaży towarów i usług

  1) spinacze biurowe – opakowanie podzielne
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,0010,00
  250Spinacz biurowy mały (8x20) x 1 szt. (producent:piko) 590452165122szt.0,2010,00
  30,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,005,00
  425Spinacz biurowy mały (8x20) x 1 szt. (producent:piko) 590452165122szt.0,205,00
  5144Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,001440,00
  61Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op.(producent:piko) 590322566555karton1440,001440,00
  70,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op.(producent:piko) 590322566555karton1440,00720,00
  82880Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. (producent:piko) 590452165122op.10,0028800,00
  91Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op. x 20 kartonów (producent:piko) 590996521999paleta28800,0028800,00
  100,5Spinacz biurowy mały (8x20) x 50 szt. x 144 op. x 20 kartonów (producent:piko) 590996521999paleta28800,0014400,00
  • Pomimo tego że wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne, to dobrą praktyką jest stosowanie najmniejszych jednostek handlowych funkcjonujących w obrocie na rynku detalicznym. W prezentowanym przypadku będzie to wiersz (1,3,5,8) za pomocą tego zapisu możemy zrealizować każdą sprzedaną ilość z zachowaniem jednoznacznej przejrzystości dla każdej ze stron transakcji w tym również w zakresie procesów na poziomie magazynowym.
  • W przypadku kiedy nie chcemy sprzedawać w ilościach dziesiętnych musimy podzielić najmniejsze opakowanie jednostkowe na sztuki. Wówczas poprawnym zapisem jest wiersz (2,4).

  2) sok malinowy – opakowanie niepodzielne
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Sok malinowy 500 ml x 1 szt.(producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  21Sok malinowy 500 ml (producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  31Sok malinowy 500 ml (producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  41Sok malinowy 500 ml x 1 szt.(producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  51Sok malinowy 500 ml x 1 op.(producent:sokowit) 590522123523szt.3,003,00
  61Sok malinowy 500 ml x 1 op.(producent:sokowit) 590522123523op.3,003,00
  • pomimo tego że wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne to dobrą praktyką jest stosowanie nazwy w następującym układzie (nazwa, rodzaj, wielkość opakowania, opakowanie, dopełnienie nazwy), warunki takie spełnia zapis w wierszu (4).

  3) usługi
  przykładilośćnazwaj.m.cena sprzedaży nettowartość sprzedaży netto
  11Rata lisingowa mc30,0030,00
  21Rata lisingowa za okres 2014-01 mc30,0030,00
  31Rata lisingowa za okres 2014-01 30,0030,00
  4352Transport towarów km5,001760,00
  51Usługa sprzedaży towarów za okres 2014-01-01 120,00120,00
  6450Usługa sprzedaży towarów za okres 2014-01-01szt.1,00450,00
  750Malowanie mieszkaniam220,001000,00
  81Malowanie mieszkania 50m x50mm21000,001000,00
  91Prace ogólno-budowlane 2000,002000,00
  101Wykonanie projektu technicznego zgodnie ze zleceniem nr 254 2000,002000,00
  115Instalacja systemu operacjnego Windows 7szt.20,00100,00
  121Instalacja systemu operacjnego Windows 7 (5 stanowisk) 100,00100,00
  136Projekt graficzny ulotkigodz.35,00210,00
  141Projekt graficzny ulotki 210,00210,00
  1510Prace programistycznegodz.150,001500,00
  161Prace programistyczne zgodnie z umową za okres 2014-01-01mc500,00500,00
  • Wszystkie prezentowane powyżej zapisy są poprawne. Na uwagę zasługuje wiersz (5,6). W 5 usługa dotyczy charakteru zbiorczego gdzie ze względu na sprzedaż wielu towarów z różną prowizją nie można zdefiniować jednostkowej miary dla ceny ceny sprzedaży. W pozycji 6 umownie została ustalona prowizja jednakowa dla każdego sprzedanego towaru w cenie jednostkowej 1 zł za sprzedaż jednej sztuki (poprawną jednostką miary w tym przypadku byłoby również op.).
  • Często spotykaną (choć błędnie stosowaną) jednostką miary w przypadku usług jest „usł.”

 • PODSUMOWANIE, w ramach dobrej praktyki zalecamy stosowanie następujących zasad
  • TOWARY
   • dla nazwy towarów:
    • nazwa towaru,
    • rodzaj towaru,
    • wielkość opakowania,
    • opakowanie,
    • dopełnienie nazwy towaru (producent, kod kreskowy)
   • wycena na podstawie najmniejszych handlowych jednostek miar
    • op. - opakowanie
    • szt. - sztuka
    • kg. - kilogram
    • m – metr
    • litr – litr
    • mb. - metr bieżący
    • nnych z zakresu podstawowych jednostek miar SI lub pozaukładowych jednostek dopuszczonych do stosowania na terytorium RP
    • pole puste jest uznane za błędne
    • znaki (-, *, +, %, #, @, &, itd.) są uznane za błędne
   • odniesienia jednostki miary do ceny
   • odniesienia ceny do ilości
  • USŁUGI
   • dla nazwy usługi:
    • nazwa usługi,
    • rodzaj usługi,
    • okres w przypadku usługi o charakterze ciągłym,
    • umowy w przypadku usługi o charakterze ciągłym,
    • wskazanie numeru umowy, zlecenia
   • wycena na podstawie jednostek miar
    • jeżeli jednostkę można określić i jest ona przedmiotem umowy
    • godz. - godzina
    • mc – miesiąc
    • km – kilometr
    • szt. - sztuka
    • innych z zakresu podstawowych jednostek miar SI lub pozaukładowych jednostek dopuszczonych do stosowania na terytorium RP
    • pozostawienie pola pustego jeżeli jednostki miary nie można określić lub przedmiot usługi posiada charakter definicji zbiorczej np.: prowizja za sprzedaż wielu promowanych produktów
    • znaki (usł., -, *, +, %, #, @, &, itd.) są uznane za błędne
   • odniesienia jednostki miary do ceny
   • odniesienia ceny do ilości

 • Jednostka miary w aplikacji faktura online jest wymagana. W celu otrzymania wartości pustej należy w polu j.m. wpisać znak spacji.