Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, adres email, tel. [112]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-11, Data aktualizacji: 2014-01-11 05:11:29

  • W ramach ogólnie przyjętej dobrej praktyki również na fakturach (po stronie sprzedawcy) podaje się dane powszechnie używane jako dane kontaktowe tj. adres email, tel.
  • W aplikacji faktura online adres email jest wymagany i walidowany w zakresie poprawności składni.
  • W aplikacji faktura online tel. nie jest wymagany jednak jego pominięcie nie powoduje ukrycia frazy tel. bezpośrednio na wydruku dokumentu.