Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, sposób kalkulacji netto brutto [410]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2013-11-23, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:47:25

 • Metody/sposoby kalkulacji ceny.

 • Kalkulacja od brutto

  • Na rynku detalicznym konsumenta nie interesuje podatek VAT, który co prawda musi zapłacić, ale nie ma go jak i od czego odliczyć. Stąd często w praktyce jedynymi stosowanymi cenami są ceny brutto zawierające już w sobie podatek VAT.
  • wartość brutto = cena sprzedaży brutto * ilość

  • Na fakturze VAT liczonej od brutto obliczeń dokonuje się w taki sam sposób jak na paragonie fiskalnym.
  • wartość VAT = wartość brutto * stawka VAT/ (100 + stawka VAT)

   wartość netto = wartość brutto – wartość VAT


  Kalkulacja od netto

  • Faktura liczona z netto stosowana jest na rynku biznesowym w kontaktach firma-firma. Na rynku biznesowym ceny netto (bez VAT) są o wiele częściej podawane i stosowane niż ceny brutto. Większość klientów to tak zwani VATowcy, którzy mają prawa do odliczenia kwot podatku VAT.
  • wartość netto = cena sprzedaży netto * ilość

  • Dalej wylicza się VAT oraz wartość brutto dla każdej pozycji faktury.
  • wartość VAT = wartość netto * stawka VAT

   wartość brutto = wartość netto + wartość VAT


 • ceny urzędowe występujące na na rynku farmaceutycznym obligują sposób kalkulacji od brutto na wszystkich wymienionych przez ustawodawcę poziomach dystrybucji poprzez definicję ceny urzędowej w akcie prawnym np.: rozporządzeniu. W ramach cen urzędowych brutto wymienić możemy:
  • cenę detaliczną
  • cenę hurtową
  • ceną zbytu
  • cenę hurtową dla lecznictwa zamkniętego (szpitale)
  • cenę zbytu dla lecznictwa zamkniętego

  Do w/w cen stosowane są różne zasady zbywania definiujące cenę maksymalną, minimalną lub przedziały pomiędzy progami ceny minimalnej i maksymalnej
 • Przykład obliczeniowy prezentujący różnicę wartości w zależności od sposobu kalkulacji netto/brutto (na podstawie w/w wzorów, wartości zaokrąglone).

 • sposóbilośćCena sprzedażyVATWartość
  nettobruttonettoVATbrutto
  od netto1002,252,2723225,0051,75276,75
  od brutto1002,252,2723225,2051,80277,00

 • W aplikacji faktura online zmiana sposobu kalkulacji następuje poprzez zmianę znacznika w kolumnie B, gdzie pole puste oznacza sposób kalkulacji od netto. Stan znacznika w kolumnie B ustawiony na 1 pozycji, podczas dodawania kolejnych pozycji jest przenoszony na kolejne pozycje z możliwością zmiany. Dostępna funkcjonalność umożliwia zastosowanie mieszanego sposobu kalkulacji w ramach 1 dokumentu.