Legenda info:
  • -przedmiotowe
  • -zagrożenia
  • -praktyczne

Faktura, lp pozycji [401]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-10, Data aktualizacji: 2014-01-10 00:09:48

  • W aplikacji faktura online numeracja pozycji dla faktury odbywa się w sposób automatyczny. Dodanie pozycji powoduje zwiększenie numeracji pozycji. Usunięcie którejkolwiek pozycji powoduje przenumerowanie wszystkich pozycji