Legenda info:
 • -przedmiotowe
 • -zagrożenia
 • -praktyczne

Faktura, pełna nazwa towaru, przedmiotu usługi [402]

opis przedmiotu

Data utworzenia: 2014-01-09, Data aktualizacji: 2014-01-27 08:07:11

 • Nazwa towaru usługi winna umożliwiać w sposób pełny i jednoznacznie zrozumiały identyfikację towaru lub przedmiotu usługi.
 • Na terytorium RP obowiązuje język polski zatem nazwy towaru winny być co do zasady zamieszczane w języku polskim z wyjątkiem nazw własnych towarów i pojęć będących przedmiotem usługi które umożliwiają identyfikację w innych językach np.: łacińskie nazwy własne towarów funkcjonujące w obrocie farmaceutycznym.
 • Nazwa towaru, usługi jest ściśle powiązana z ilością, jednostką miary i ceną. Zależności w formie przykładów zostały opisane w „jm”.
 • Identyfikatory dodatkowe towaru nie będące nazwą własną mogą być jedynie dopełnieniem nazwy i nie mogą istnieć samodzielnie. Np: kod kreskowy towaru, seria itd.
 • Dobrą praktyką jest stosowanie nazwy w następującym układzie (nazwa towaru, rodzaj towaru, wielkość opakowania, opakowanie, dopełnienie nazwy), gdzie dopełnienie nazwy to np.: producent, kod kreskowy, seria itd.
 • W przypadku dalszej odsprzedaży nie ma obowiązku stosowania na fakturze sprzedaży identycznej nazwy jaka była zamieszczona na fakturze zakupu. Istotą cały czas pozostaje jednoznaczna identyfikacja towaru.
 • Nazwa towaru winna odzwierciedlać i reprezentować rzeczywiście sprzedany i dostarczony towar. Błędna nazwa może zostać uznana przez nabywcę za błędnie dostarczony towar i może być podstawą zgłoszenia reklamacji.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na nazwę towaru, usługi w przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT. Nazwa winna umożliwić organom podatkowym wskazanie uzasadnienia obniżenia stawki VAT.
 • W aplikacji faktura online przeznaczono 1 wiersz o długości 200 znaków.
 • W powstałym pliku pdf wpisana w aplikacji nazwa jest automatycznie dzielona na 2 wiersze, które wizualnie tworzą jedno pole. Wartością domyślną dla nowo dodanego wiersza jest op.